กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 งานโยธาและระบบราง ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร และสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์ ได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการฯ บริเวณบ้านหินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

Visitors: 74,498