โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยกระดับคุณภาพให้บริการขนส่งทางรางที่ทันสมัยและการบริหารจัดการที่ดี

ส่งเสริมการแข่งขันของประเทศ

 

Visitors: 1,962