โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน

 

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2 (ภาษาไทย)

 

Visitors: 47,079