โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยกระดับคุณภาพให้บริการขนส่งทางรางที่ทันสมัยและการบริหารจัดการที่ดี

ส่งเสริมการแข่งขันของประเทศ

 

 

 ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ประจำเดือนมีนาคม 2563

 

 

 ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ               

สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ประจำเดือน มีนาคม 2563

 

 

 

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1 (ภาษาไทย)

Visitors: 17,921