โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน

 

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3 (ภาษาไทย)

 

 

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3 (ภาษาอังกฤษ)

Visitors: 75,437