เดือนสิงหาคม 2565

สัญญาที่ 1

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ในเดือนสิงหาคม 2565 มีดังนี้

สัญญาที่ 3

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 3  ในเดือนสิงหาคม 2565 มีดังนี้

Visitors: 74,498