เดือนมิถุนายน 2565

สัญญาที่ 1

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ในเดือนมิถุนายน 2565 มีดังนี้

สัญญาที่ 3

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 3  ในเดือนมิถุนายน 2565 มีดังนี้

Visitors: 75,437