เดือนสิงหาคม 2564

สัญญาที่ 1

 ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ในเดือนสิงหาคม 2564 มีดังนี้

 

Visitors: 63,418