เดือนกรกฎาคม 2564

สัญญาที่ 1

 ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีดังนี้

Visitors: 75,430