เดือนมกราคม 2565

สัญญาที่ 1

 

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนมกราคม 2565

สัญญาที่ 1 มีดังนี้

 


สัญญาที่ 3

 

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนมกราคม 2565

สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ มีดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 75,437