เดือนกุมภาพันธ์ 2565

สัญญาที่ 1

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีดังนี้

 

สัญญาที่ 3

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีดังนี้

 

Visitors: 74,498