เดือนกุมภาพันธ์ 2565

สัญญาที่ 1

 

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร มีดังนี้


 

สัญญาที่ 3

 

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ มีดังนี้

Visitors: 74,498