กันยายน 2564

สัญญาที่ 1

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน จิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ประจำเดือนกันยายน 2564 สรุปได้ดังนี้

 

สัญญาที่ 3

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน จิระ สัญญาที่ 3 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ประจำเดือนกันยายน 2564 สรุปได้ดังนี้

 

สัญญาที่ 4

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน จิระ สัญญาที่ 4 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ประจำเดือนกันยายน 2564 สรุปได้ดังนี้

Visitors: 74,498