เดือน มิถุนายน

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ งานอุโมงค์รถไฟ ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 5.2 กม. ทะลุแล้ว!!
ผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ
กิจการร่วมค้าไอทีดี - อาร์ที ถือฤกษ์ดีร่วมกดปุ่มระเบิดทะลุอุโมงค์ ความยาว 5.2 กม. ถือเป็นอุโมงค์รถไฟทางคู่ที่ยาวที่สุดในประเทศ ณ อุโมงค์บ้านหินลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Visitors: 74,499