กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2564


  • CSMJ-106.jpg
    วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ งานอุโมงค์รถไฟ ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 5.2 กม. ทะลุแล้ว!! ผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างอุโ...


Visitors: 66,397