การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน 2562

สัญญาที่ 1

 

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ในเดือนเมษายน 2562 มีดังนี้

 

- กิจกรรม Toolbox Talk

 

- การอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่

 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และถังดับเพลิง

 

- การตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรและนั่งร้าน

 

- กิจกรรม Safety Patrol และประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกับที่ปรึกษา

 

- การจัดพนักงานให้สัญญาณเครื่องจักร พร้อมวิทยุสื่อสาร

 

สัญญาที่ 3

 

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ในเดือนเมษายน 2562 ประกอบด้วย

 

  • การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างด้านการปฏิบัติงาน

 

- จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ เบื้องต้น

 

- อบรมวิธีการใช้งานเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศและเครื่องวัดเสียง

 

- ร่วมประชุมความปลอดภัยระหว่างที่ปรึกษาและผู้รับจ้างสัญญาที่ 3

 

- ร่วมประชุมและตรวจความปลอดภัยระหว่างที่ปรึกษาและผู้รับจ้างสัญญาที่ 3

 

- ร่วมตรวจความปลอดภัยระหว่างที่ปรึกษาและผู้รับจ้างสัญญาที่ 3

 

- กิจกรรมสนทนาด้านความปลอดภัย

 

ด้านการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยใช้ Color Coding ในการติดตรวจสอบ

 

ด้านการปฏิบัติงาน ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

 

ด้านการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความปลอดภัยฯ ในการปิดกั้นพื้นที่ ทางเข้า-ออก และติดประกาศมาตรการความปลอดภัยฯ ในช่วงวันหยุดเทศกาลและแผนฉุกเฉิน บริเวณป้อม รภป. ภายในโครงการ

 

ด้านการปฏิบัติงาน ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

 

ด้านการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณทางผ่านเสมอระดับชั่วคราว

 

ด้านการปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ระบบ Emergency Light ภายในอุโมงค์

 

ด้านการปฏิบัติงาน จัดให้พนักงานสวมใส่เสื้อกันกระแทกก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในอุโมงค์

 

ด้านการปฏิบัติงาน การตรวจวัดฝุ่นในอุโมงค์

Visitors: 75,431