กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2562

สัญญาที่ 1

 

- ประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม 2562 ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่ 15) ในวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
 
- ประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 4/2562 (งวดที่ 14) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายก่อสร้างฯ ชั้น 3 ตึกพัสดุ (ตึกแดง) การรถไฟแห่งประเทศไทย   
  

สัญญาที่ 3

 

- ประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม 2562 ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่ 10) ในวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 
 
ประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายก่อสร้างฯ ชั้น 3 ตึกพัสดุ (ตึกแดง) การรถไฟแห่งประเทศไทย   
Visitors: 63,418