การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม เดือนมีนาคม 2562

สัญญาที่ 1

 

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ในเดือนมีนาคม 2562 มีดังนี้

 

- กิจกรรม Toolbox Talk 

 

- การอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่

 

- อบรมพนักงานขับรถ โดยวิทยากรจากแผนก Safety นายช่างแผนกงานดิน นายช่างแผนกเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.มวกเหล็ก

 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และถังดับเพลิง

 

- การตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรประจำเดือน

 

- กิจกรรม Safety Patrol และประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกับที่ปรึกษา

 

- ติดตั้งป้ายเตือนและกั้นพื้นที่การทำงานที่ใกล้กับถนนสาธารณะและทางรถไฟ

 

- สุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงาน

 

สัญญาที่ 3

 

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ในเดือนมีนาคม 2562 ประกอบด้วย

 

  • การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างด้านการปฏิบัติงาน

 

- ร่วมประชุมและตรวจความปลอดภัยระหว่างที่ปรึกษาและผู้รับจ้างสัญญา 3

 

- ร่วมประชุมเรื่อง Job Safety Analysis และ Risk Analysis เพื่อสรุปขั้นตอนวิธีการทำงาน ระหว่างที่ปรึกษาและผู้รับจ้างสัญญา 3 ได้แก่ วิศวกร นักธรณีวิทยา และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 

- ร่วมประชุมแผนกู้ภัยฉุกเฉินภายในอุโมงค์ ระหว่างที่ปรึกษาและผู้รับจ้างสัญญา 3

 

- ตรวจรับวัตถุระเบิดเข้าคลังยุทธภัณฑ์

 

- กิจกรรมสนทนาด้านความปลอดภัย

 

ด้านการปฏิบัติงาน จัดให้มีพนักงานคอยให้สัญญาณบริเวณจุดที่เครื่องจักรทำงาน

 

ด้านการปฏิบัติงาน ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงาน

 - ความปลอดภัยในการใช้ทางผ่านเสมอระดับชั่วคราว

 

ด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในอุโมงค์

 

ด้านการปฏิบัติงาน จัดให้มีพนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

- ดำเนินการติดตั้งไฟฉุกเฉิน Automatic Emergency Light ภายในอุโมงค์

 

- ด้านการปฏิบัติงาน การตรวจวัดฝุ่นในอุโมงค์

Visitors: 75,430