กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2562

สัญญาที่ 1 

 

- วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9:00-10:30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้จัดการประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ของสัญญาที่ 1 มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ครั้งที่ 14 (3/2562) โดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้างก่อสร้าง ITD เข้าร่วมประชุม

 

- ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการลดผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดิน บริเวณบ้านมอหลักหิน หมู่ที่ 5 ตำบลกลางดง ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา13:30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีมามงคล ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 90 คน

 

สัญญาที่ 3

 

- วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10:30-12:00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้จัดการประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ของสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ครั้งที่ 9 (3/2562) โดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าประชุมร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้างก่อสร้าง ITD-RT

Visitors: 63,425