งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนมกราคม 2562

สัญญาที่ 1

 

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ในเดือนมกราคม 2562 มีดังนี้

 

กิจกรรม Toolbox Talk

 

- การอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่

 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ และเครื่องมือ

 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรประจำเดือน

 

- กิจกรรม Safety Patrol และ Safety Audit ร่วมกับที่ปรึกษา

 

- ประชุมความปลอดภัยประจำสัปดาห์ร่วมกับที่ปรึกษา

 

- การติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์เตือนต่างๆ

 

- จัดให้มีพนักงานให้สัญญาณเครื่องจักร และพนักงานจราจร

 

- การตรวจสอบความปลอดภัยในงานยก

 

สัญญาที่ 3

 

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ในเดือนมกราคม 2562 ประกอบด้วย

 

  • การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้
 
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้นให้กับพนักงานใหม่
 
 
- จัดอบรมการใช้ทางผ่านเสมอระดับชั่วคราว การปิดกั้นแผงกั้นจราจร โดยเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 
 
- จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
 
 
- ร่วมประชุมและตรวจความปลอดภัยระหว่างที่ปรึกษาและผู้รับจ้างสัญญาที่ 3
 
 
 
- เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมโครงการฯ
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ปิดกั้นพื้นที่และห้ามใช้ทางบริเวณทางข้ามทางรถไฟที่มีการก่อสร้างใหม่จนกว่าจะมีการอนุญาตและการตรวจร่วมจากการรถไฟฯ
 
 
- ตรวจร่วมเพื่อขอเปิดใช้ทางผ่านเสมอระดับชั่วคราวบริเวณ กม.138+670 ช่วงสถานีผาเสด็จ และที่ กม.202+900 จันทึก ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ดำเนินการตรวจสภาพทางข้ามทางรถไฟ(จันทึก) ตามคำแนะนำของนายตรวจทาง
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ดำเนินการปรับบดอัดพื้นที่ทางลำเลียงบริเวณจุดทางข้าม
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ดำเนินการติดตั้งป้ายระวังรถไฟ บริเวณจุดทางข้ามทางรถไฟที่มีการก่อสร้างใหม่
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ดำเนินการจัดแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างและปิดกั้นบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงหรือพื้นที่ที่ก่อให้เกิดอันตราย
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ดำเนินจัดทำรั้วกั้นและทาสีขาวแดงล้อมรอบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : จัดทำทางเดินขึ้น-ลง (Walk Way)
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ดำเนินการเบี่ยงทางสัญจรของหมู่บ้านหินลับและติดป้ายเตือนเขตก่อสร้างตลอดเส้นทางสัญจร
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ดำเนินการติดตั้งสายดินที่เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณแพล้นปูน
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์โดยใช้ Color Coding ในการติดตรวจสอบ
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร โดยใช้ Color Coding ในการติดตรวจสอบ
 
  • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในอุโมงค์ ดังนี้
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ดำเนินการจัดทำจุดคัดกรองและติดตั้งป้าย Safety Signบริเวณปากทางเข้าอุโมงค์
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการบริเวณหน้าอุโมงค์
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : ดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงภายในอุโมงค์
 
 
- ด้านการปฏิบัติงาน : การตรวจวัดอากาศและก๊าซพิษในอุโมงค์
Visitors: 75,437