การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม 2562

สัญญาที่ 1

 

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนมกราคม 2562 สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร มีดังนี้

Visitors: 74,499