กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

- การประชุมประจำเดือนของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 11 (11/2561) วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00-10:30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 

- เข้าพบคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกลางดง ได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง (คุณวิจิตร พงษ์เพ็ง) และปลัดเทศบาลฯ (คุณทวี พลแสน) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือรายละเอียดการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลกลางดง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกลางดง


การประชุมชี้แจงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลกลางดง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 17:00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดกลางดง โดยมีผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกลางดง และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 40 คน 

 

- การประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนคณะสงฆ์วัดน้ำพุ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดพิธีสวดถอนสีมาของอุโบสถหลังเก่าที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามพระวินัย ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ วัดคีรีวันต์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 

การประชุมชี้แจงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก โดยมีผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก จำนวน 47 คน

 

การประชุมชี้แจงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 17:00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดน้ำพุ โดยมีผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกับเจ้าคณะอำเภอปากช่อง เจ้าอาวาสและผู้แทนสงฆ์ของวัดน้ำพุ คณะผู้บริหาร อบต.พญาเย็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 75 คน

 

- ประกอบพิธีสวดถอนพัทธสีมาอุโบสถ วัดน้ำพุ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.09 น. โดยมีพระสงฆ์จำนวน 100 รูป ร่วมประกอบพิธีสังฆกรรมสวดถอน

 
การประชุมชี้แจงการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน และจำนวนเงินค่าตอบแทนในการจัดกรรมสิทธิ์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล โดยมีผู้แทน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW ประชุมร่วมกับผู้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสีมามงคล กำนัน และผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 18 คน
 
 

การประชุมชี้แจงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่อง จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง โดยมีผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากช่อง ประธานชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนที่สนใจ จำนวน 42 คน 

 

สัญญาที่ 3

 

- การประชุมประจำเดือนของสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ครั้งที่ 6 (6/2561) วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00-10:30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 

- จัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการฯ ให้กับชาวบ้านหินลับ หมู่ 5 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

Visitors: 63,419