งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนธันวาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ในเดือนธันวาคม 2561 มีดังนี้

 

- กิจกรรม Toolbox Talk

 

- การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน

 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ และเครื่องมือ

 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรประจำเดือน

 

- ความปลอดภัยในงานยก

 

- กิจกรรม Safety Patrol และ Safety Audit

 

- ประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกับที่ปรึกษา

 

- การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และตรวจความปลอดภัยหน้างาน

 

- การประชุมแผนฉุกเฉิน และกำหนดจุดจอดเครื่องจักร ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

 

สัญญาที่ 3

 

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ในเดือนธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

 

  • การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

 

- จัดอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การทำ CPR

 

 

- จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน

 

- จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

 

- ด้านการปฏิบัติงาน ตรวจร่วมแสงสว่างในการทำงานเวลากลางคืนพื้นที่อุโมงค์ Adit และอุโมงค์ 3

 

- ด้านการปฏิบัติงาน  ตรวจร่วมแสงสว่างในการทำงานเวลากลางคืนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ 1 หินลับ

 

- ร่วมประชุมและตรวจความปลอดภัยระหว่างที่ปรึกษาและผู้รับจ้างสัญญา 3

 

- จัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการฯให้กับชาวบ้านหินลับ หมู่ 5 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

- ด้านการปฏิบัติงาน ดำเนินการติดตั้งกระจกมองโค้ง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางการสัญจร

 

- ด้านมวลชนสัมพันธ์  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับชุมชนบ้านหินลับและชุมชนบ้านท่าหีบ

 

- ด้านการปฏิบัติงาน ปิดกั้นบริเวณที่จุดเสี่ยงหรือพื้นที่ที่ก่อให้เกิดอันตราย

 

- ด้านการปฏิบัติงาน ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางข้ามทางรถไฟ (จันทึก) โดยใช้โคมหลอด LED 40w เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินรถ ของ รฟท. และดำเนินการตรวจสภาพทางข้ามทางรถไฟตามคำแนะนำของนายตรวจทาง

 

- ด้านการปฏิบัติงาน  ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ชุดอุปกรณ์ตัดแก๊ส การติดตั้ง Flashback Arrestor และตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานชุดอุปกรณ์ตัดแก๊ส

 

- ด้านการปฏิบัติงาน ดำเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

 

- ด้านการปฏิบัติงาน ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นระเบียบในช่วงวันหยุดเทศกาล และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล

 

- ด้านการปฏิบัติงาน ปิดกั้นพื้นที่และห้ามใช้ทางบริเวณทางข้ามทางรถไฟที่มีการก่อสร้างใหม่จนกว่าจะมีการอนุญาตและการตรวจร่วมจาก รฟท.

 

  • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในอุโมงค์

 

- ด้านการปฏิบัติงาน จัดให้มีจุดคัดกรอง ลงชื่อเข้า-ออก ก่อนเข้าอุโมงค์ พร้อมทั้งจัดให้มีผู้เฝ้าระวัง บริเวณพื้นที่การก่อสร้างอุโมงค์ Adit 1 และอุโมงค์ 3

 

- ด้านการปฏิบัติงาน ดำเนินการติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในอุโมงค์

 

- ด้านการปฏิบัติงาน การตรวจวัดอากาศและก๊าซพิษในอุโมงค์

Visitors: 63,419