ความก้าวหน้าโครงการ เดือนธันวาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าโครงการสัญญาที่ 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

สัญญาที่ 3

 

ความก้าวหน้าโครงการสัญญาที่ 3 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

Visitors: 63,418