งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนพฤศจิกายน 2561

สัญญาที่ 1

 

- กิจกรรม Morning Talk / Toolbox Talk

 

- การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน

 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรประจำเดือน

 

- การตรวจสอบการติดตั้ง Tower Crane โดยวิศวกรเครื่องกล

 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ และเครื่องมือ

 

- กิจกรรม Safety Patrol และ Safety Audit

 

- ประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกับที่ปรึกษา

 

- การติดตั้งป้ายแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ทำงาน

 

- การจัดพนักงานให้สัญญาณเครื่องจักรขณะทำงาน

 

- กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

 

สัญญาที่ 3

 

ร่วมประชุมและตรวจความปลอดภัยระหว่างที่ปรึกษาและผู้รับจ้างสัญญา 3

 

- จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯและคณะกรรมการสวัสดิการฯ

 

- จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน

 

- จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 

- ฝึกซ้อมแผนการระเบิด, ซ้อมแผนฉุกเฉิน(แผนตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) อุโมงค์ 3

 

- ดำเนินการจัดทำ บันไดขึ้น-ลง บริเวณ Portal หินลับ

 

- ดำเนินการตรจสอบสลิงผ้าใบและอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆก่อนทำการยกชิ้นงาน

 

- จัดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยฯ ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน

 

- ดำเนินการติดตั้งราวกันตกและปิดกั้นบริเวณที่จุดเสี่ยงหรือพื้นที่ที่ก่อให้เกิดอันตราย 

 

- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องจักร โดยจัดทำระบบการติด Color Coding และ ใช้ Checklistในการตรวจสอบ

Visitors: 74,498