การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม เดือนกันยายน 2561

สัญญาที่ 1

 

นำเสนอตารางมาตรการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการในเดือนกันยายน 2561

 

การตั้งจุตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนที่วัดมวกเหล็กนอก

 

จัดทำที่ล้างล้อรถยนต์

 

สัญญาที่ 3

 

นำเสนอตารางมาตรการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการในเดือนกันยายน 2561

Visitors: 63,418