กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2561

สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3

 

- วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ได้มีการประชุมประจำเดือนของทั้งสองสัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 มาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 8 (8/2561) จัดประชุมเวลา 9.00-10.30 น. และสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างอุโมงค์ ครั้งที่ 3 (3/2561) จัดประชุมเวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

- วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้แก่ สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 24 (24/2561) เวลา 13.30-15.00 น.และสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8 (8/2561) 15.00-16.30 น.

- วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ มีการประชุมประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้แก่ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 25 (25/2561) ในเวลา 13.30-15.00 น. และสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์ ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 9 (9/2561) ในเวลา 15.00 น.-16.30 น.

 

สัญญาที่ 1

 

- วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 17.00-19.30 น. การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามถนนคอนกรีตเข้าบ้านหินลับ ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านหินลับ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 138 คน 

 

Visitors: 63,418