กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

- วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00-19.30 น. ได้จัดประชุมชี้แจงการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามถนนคอนกรีตเข้าบ้านหินลับ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านหินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 124 คน 


- การประชุมประจำเดือน สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 7 (7/2561) ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 

- การเชิญประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 4 งวดงาน 5 ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสนามโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

- การประชุมประจำสัปดาห์ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 21 (21/2561) ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 
 

- การประชุมประจำสัปดาห์ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 22 (22/2561) ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 
 

- การประชุมประจำสัปดาห์ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 23 (23/2561) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

  

สัญญาที่ 3

- การประชุมประจำเดือน สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์ ครั้งที่ 2 (2/2561) ในวันจันทร์ สิงหาคม 2561 เวลา 11.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

- การประชุมประจำสัปดาห์ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 21 (21/2561) ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

- การประชุมประจำสัปดาห์ สัญญาที่ 3 ครั้งที่ 6 (6/2561) ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


- การประชุมประจำสัปดาห์ สัญญาที่ 3 ครั้งที่ 7 (7/2561) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. - 12.00 น.ณ ห้องประชุม สำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

Visitors: 74,498