เดือนความก้าวหน้าโครงการ เดือนมิถุนายน 2561

สัญญาที่ 1


 ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้

Visitors: 74,498