กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2561

สัญญาที่ 1 

 

ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน

ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่สถานีรถไฟต่างๆ ตามแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการ  

                       

ประชุมประจำเดือน (Monthly Meeting) ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้มีการประชุมประจำเดือน (Monthly Meeting) ครั้งที่ 5 ร่วมกันระหว่างผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ตรวจการจ้างผู้รับจ้าง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้รับจ้าง 

ตรวจการจ้างที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา 

Visitors: 74,498