งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนมิถุนายน 2561

สัญญาที่ 1

 

- กิจกรรม Morning Talk

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรประจำเดือน

 

 - กิจกรรม Safety Patrol / Safety Audit และประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกับที่ปรึกษา

- การจัด Look Out Man (ผู้ให้สัญญาณ)

- การติดตั้งป้ายเตือนจราจรต่างๆ

- การจัดรถน้ำและฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีฝุ่นVisitors: 75,432