งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนพฤษภาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

- กิจกรรม Morning Talk

ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรประจำเดือน

กิจกรรม Safety Patrol / Safety Audit และประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกับที่ปรึกษา

การจัด Look Out Man (ผู้ให้สัญญาณ)

การติดตั้งป้ายเตือนจราจรต่างๆ

การจัดรถน้ำและฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีฝุ่น

 

Visitors: 74,498