งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนเมษายน 2561

สัญญาที่ 1

 

- การตรวจสอบหน้า (Safety Patrol) ประจำสัปดาห์ ระหว่างการรถไฟฯ ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง ทุกวันพฤหัสบดี

การประชุมความปลอดภัยฯ ประจำสัปดาห์ (Safety Weekly Meeting) ระหว่างการรถไฟฯ ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง ทุกวันศุกร์

กิจกรรม Morning Talk และการอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน

ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักร และเครื่องมือ ประจำเดือน

การจัด Look Out Man และการจัดป้ายเตือนจราจรต่างๆ

อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

Visitors: 63,419