ความก้าวหน้าโครงการ เดือนเมษายน 2561

สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 สรุปได้ดังนี้

Visitors: 63,419