ความก้าวหน้าโครงการ เดือนมีนาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

 ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

 

Visitors: 63,418