ความก้าวหน้าโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปได้ดังนี้

Visitors: 34,363