กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2561

การเข้าพบปลัดอำเภอปากช่อง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13:30-15:30 น. เข้าพบปลัดอำเภอปากช่อง ณ ที่ว่าการอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

 

 

การเข้าพบปลัดอาวุโสและปลัดอำเภอสูงเนิน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10:00-12:00 น. เข้าพบปลัดอาวุโสและปลัดอำเภอสูงเนิน ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 

 

การเข้าพบปลัดอาวุโสและปลัดอำเภอสีคิ้ว

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13:30-16:00 น. เข้าพบปลัดอาวุโสและปลัดอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 

Visitors: 63,417