กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

ตรวจการจ้างผู้รับจ้าง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ ห้องปฏิบัติการ ตึกบัญชาการ (ตึกขาว) ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประชุมประจำเดือน (Monthly Meeting) ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประชุมประจำเดือน (Monthly Meeting) ครั้งที่ 4 ร่วมกันระหว่างผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่บ้านมอหลักหิน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 9 ต.คลองไผ่ ณ ศาลาซับศรีจันทร์ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

Visitors: 74,498