ลักษณะและที่ตั้งของโครงการ

จุดเริ่มต้น :    สถานีมาบกะเบา บริเวณ กม.134+250

จุดสิ้นสุด :     สถานีชุมทางถนนจิระ บริเวณ กม.268+136

ผ่านพื้นที่ :     อ.แก่งคอย และ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

                        อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน และ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สถานีรถไฟ  :  20 สถานี ตามลำดับ ได้แก่ มาบกะเบา มวกเหล็กใหม่ ปางอโศก บันไดม้า ปากช่อง ซับม่วง จันทึก คลองขนานจิตร คลองไผ่ ลาดบัวขาว บ้านใหม่สำโรง หนองน้ำขุ่น สีคิ้ว โคกสะอาด สูงเนิน กุดจิก โคกกรวด ภูเขาลาด นครราชสีมา และชุมทางถนนจิระ


Visitors: 75,432