ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ :

สำนักงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ
                       ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ                      

 
ที่ตั้ง :  สถานีรถไฟมวกเหล็ก
อำเภอ :  มวกเหล็ก
จังหวัด :  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :  18180
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  036-340-603
แฟกซ์ :  037-340-603
 อีเมล :  csmj.srt@gmail.com
เฟชบุ๊ก :  www.facebook.com/MapkabaoChira/
เว็บไซต์ :  www.srt-csmj.com/
   

ผู้รับจ้าง         

                      สัญญาที่ 1      บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

                                          นายกองพล ชุนเกาะ    ฝ่ายวิศวกรรม    โทร. 062-878-0426                                           

                     สัญญาที่ 2      อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

                     สัญญาที่ 3      กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที

                                          นางสาวสุจิตรา หล้าหิบ    ฝ่ายวิศวกรรม    โทร. 062-878-0426

                                          นายวิชัย โตยะบุตร    ศูนย์รับเรื่องเรียน      โทร. 062-878-0426

                     สัญญาที่ 4      อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

                      ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน :

                                          1) นางสาวกนกพร มณีรัตน์    โทร. 063-858-0872

                                          2) นายวิชัย โตยะบุตร           โทร. 064-213-0205   

 

ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW

                                      บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

                                      บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

                                      บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

                                      บริษัท ดับเบิลยูเอสพี จำกัด

สำนักงานที่ปรึกษา            นายณัฐวัฒน์ แก้วดี    วิศวกรโครงการ    โทร. 036-340-603 หรือ 081-992-6077

Visitors: 74,498