รายละเอียดโครงการ


  • โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าและบริการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวั...

  • 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางระบบรางให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษ...

  • จุดเริ่มต้น : สถานีมาบกะเบา บริเวณ กม.134+250 จุดสิ้นสุด : สถานีชุมทางถนนจิระ บริเวณ กม.268+136 ผ่านพื้นที่ : อ.แก่งคอย และ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สู...

  • สัญญาที่ 1 : การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร (กม.134+250-กม.198+200) ผู้รับจ้าง : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาจ้างเลขที่ : กส.14/ทค....

  • ลดระยะเวลาการเดินทางและขนส่งในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟเพื่อการเดินทางและขนส่งสินค้ามากขึ้น ช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของปร...
Visitors: 74,498