เมษายน 2563

สัญญาที่ 1

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน จิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ประจำเดือนเมษายน 2563 สรุปได้ดังนี้

 

 

สัญญาที่ 3

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน จิระ สัญญาที่ 3 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ประจำเดือนเมษายน 2563 สรุปได้ดังนี้

Visitors: 34,363